Prawo cywilne

Czy jest możliwa rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

USTRÓJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ I ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA Z dniem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. W czasie trwania małżeństwa, wszystkie (poza pewnymi wyjątkami) nabyte składniki majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Ustanowienie rozdzielności majątkowej powoduje, że pomiędzy małżonkami przestaje funkcjonować ustrój wspólności majątkowej tj.: ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA MOŻE POWSTAĆ NA KILKA SPOSOBÓW:  […]

Czy jest możliwa rozdzielność majątkowa z datą wsteczną? Read More »

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które otrzymuje osoba objęta ubezpieczeniem społecznym w okresie, w którym jest niezdolna do pracy (przebywa na L4). Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują poniższe przepisy dotyczące zasiłku chorobowego. Okres wyczekiwania: Okres wyczekiwania – upływ ustalonego okresu ubezpieczenia, po którym przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. W zależności od charakteru ubezpieczenia, prawo do

Zasiłek chorobowy Read More »

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia oraz odrzucenie spadku to pojęcia często mylone w prawie spadkowym. Czym jednak się różnią i w jakich okolicznościach można z nich skorzystać? Zdarza się, że członkowie rodziny nie chcą po sobie dziedziczyć żadnego spadku. Jeśli dana osoba nie chce stać się spadkobiercą, wcale nie musi czekać aż do śmierci spadkodawcy, aby odrzucić

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia Read More »