Warto wiedzieć

AI ACT – pierwsza na świecie regulacja dotycząca sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (SI) to nowoczesna technologia, która coraz bardziej wpływa na nasze życie. Przykłady takie jak ChatGPT, Google Bard czy DALL-E2 pokazują, że SI potrafi być bardzo pomocna zarówno w naszym życiu codziennym, jak i zawodowym. Jednakże jej rozwój wiąże się również ze sporym ryzykiem dla ludzi. Z tego względu 14 czerwca 2023 roku Parlament […]

Czytaj dalej
Kim jest doradca podatkowy

Kim jest doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Został powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r. Zgodnie z jej brzmieniem doradca : posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym, jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniemzawodu, ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnieobowiązującego prawa podatkowego, obowiązuje go tajemnica zawodowa […]

Czytaj dalej