Paweł Pulka - radca prawny

Zmiany w prawach konsumenta

1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo prywatne międzynarodowe. Przepisy te wdrażają do polskiego porządku prawnego przepisy tzw. Dyrektywy Omnibus i mają one poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie …

Zmiany w prawach konsumenta Read More »

Nowe obowiązki związane z informowaniem o obniżkach cen

Dnia 1 stycznia 2023 r. w polskim prawie zaczęły obowiązywać przepisy tzw. Dyrektywy Omnibus, które wzmacniają ochronę konsumentów. Nakładają także szereg nowych obowiązków na sprzedawców. Jedną z najważniejszych zmian jest nowelizacja ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług oraz wprowadzony przez nią nowy obowiązek informacyjny. Nowe obowiązki Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 …

Nowe obowiązki związane z informowaniem o obniżkach cen Read More »

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus to potoczna nazywa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 listopada 2019 r. Oficjalnie weszła w życie w Polsce 1 stycznia 2023 r. Zmiany prawne, które wymusza wspomniana dyrektywa, nie są jednak wprowadzone jednym aktem prawnym. Dnia 1 stycznia 2023 r. weszły w życie dwie nowe ustawy. Zmieniają one m.in. ustawę o …

Dyrektywa Omnibus Read More »