Prawo administracyjne

Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła do polskiego porządku prawnego szereg korzyści dla osób, które uciekając przed wojną przeniosły się z Ukrainy na terytorium Polski. Jedną z podstawowych korzyści jest znaczące ułatwienie procedury legalizacji pobytu oraz umożliwienie obywatelom Ukrainy uzyskania …

Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy Read More »

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie spowodowała masową migrację setek tysięcy obywateli tego państwa na terytorium Polski. Konieczne zatem stało się zapewnienie przez Polskę wsparcia materialnego oraz organizacyjnego Ukraińcom, którzy wjechali na terytorium RP w związku z toczącymi się w ich kraju działaniami wojennymi. W sobotę 12 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom …

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy Read More »

Współuczestnictwo procesowe

Współuczestnictwo procesowe

W procesie występują dwie strony. Po każdej z nich może stać jednak kilka osób. Taką sytuację nazywamy współuczestnictwem procesowym. Współuczestnictwo czynne i bierne Gdy kilka podmiotów występuje po stronie powoda mówimy o współuczestnictwie czynnym, natomiast wielość pozwanych określamy współuczestnictwem biernym. Współuczestnicy mogą pozostawać w stosunku do siebie w bardzo różnych relacjach prawnych, co ma wpływ …

Współuczestnictwo procesowe Read More »