Prawo administracyjne

Wykreślenie hipoteki za pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego

W księgach wieczystych, które są oficjalnym rejestrem nieruchomości, czasami można spotkać wpisy hipotek, które zostały ustanowione wiele lat temu na rzecz banków lub innych instytucji finansowych, które obecnie już nie istnieją. Te historyczne hipoteki nie wygasają automatycznie z upływem czasu, co może stanowić problem dla osób zainteresowanych zakupem takiej nieruchomości. Obecność takiego zapisu w księdze […]

Wykreślenie hipoteki za pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego Read More »

Czy budowa wjazdu na posesję może stanowić problem?

Wiosna i lato to czas remontów, również tych na drogach publicznych. Zdarza się, że zarządcy dróg remontują drogę przy której mieszkamy. Kładą nowy asfalt i utwardzają pobocza, układają krawężniki i kostkę na wjazdach do posesji. Czy zastanawiamy się wtedy, jaka powinna być szerokość wjazdu do posesji, ile tych wjazdów powinno być, czy samemu można wybudować

Czy budowa wjazdu na posesję może stanowić problem? Read More »

Rodzaje umów o pracę

Potocznie wykonywanie pracy oznacza robienie czegoś dla kogoś w ramach wolontariatu lub odpłatnie. Nie ma znaczenia czy pracujemy na umowę zlecenie, dzieło, umowę o pracę czy na czarno. W prawie jest inaczej. Pojęcie pracy zostało uregulowane w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na

Rodzaje umów o pracę Read More »