Wirginia Czaczkowska-Jabłońska - adwokat

Współuczestnictwo procesowe

Współuczestnictwo procesowe

W procesie występują dwie strony. Po każdej z nich może stać jednak kilka osób. Taką sytuację nazywamy współuczestnictwem procesowym. Współuczestnictwo czynne i bierne Gdy kilka podmiotów występuje po stronie powoda mówimy o współuczestnictwie czynnym, natomiast wielość pozwanych określamy współuczestnictwem biernym. Współuczestnicy mogą pozostawać w stosunku do siebie w bardzo różnych relacjach prawnych, co ma wpływ …

Współuczestnictwo procesowe Read More »

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika

Z dniem 7 listopada 2019 r. do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono rozwiązania dotyczące doręczeń korespondencji sądowej dla pozwanego. Do ustawy dodano przepis art. 139 1 k.p.c., który ma zastosowanie, jeśli pozwany nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw. Dotychczas, już po 14 dniach, po dwukrotnej próbie doręczenia pozwu na …

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika Read More »

Edukacja domowa na nowych zasadach

Edukacja domowa na nowych zasadach

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli tzw. edukacja domowa jest legalną formą edukacji, którą reguluje art. 37 w Prawie Oświatowym. W ostatnim czasie ta forma edukacji staje się coraz bardziej popularna i atrakcyjna wśród dzieci i rodziców. Od dnia 1 lipca 2021r. obowiązują nowe, uproszczone zasady ubiegania się o zezwolenie na realizowanie obowiązków edukacyjnych poza …

Edukacja domowa na nowych zasadach Read More »