Prawo rodzinne

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Czym jest władza rodzicielska? Na podstawie norm prawnych zawartych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym władzę rodzicielską definiuje się jako wszystkie obowiązki i uprawnienia rodziców względem dziecka, które mają na celu właściwe wykonywanie opieki nad dzieckiem i jego majątkiem. Naczelnym kryterium i celem przyświecającym tej władzy jest dobro dziecka. Władza rodzicielska wynika z bycia rodzicem i […]

Czytaj dalej

Alimenty międzynarodowe

Globalizacja umożliwia łatwiejsze poznawanie ludzi innych narodowości oraz wchodzenie z nimi w relacje romantyczne. Mogą one kończyć się zarówno małżeństwem jak i rozwodem lub powstaniem innych zobowiązań. Odmienne obywatelstwa lub miejsca zamieszkania mogą powodować problemy nie tylko związane z egzekucją powstałych roszczeń, ale w pierwszej kolejności określeniem prawa właściwego i stosowanego w danej sytuacji. Kwestię […]

Czytaj dalej

Małżeńskie ustroje majątkowe

Zawierając związek małżeński, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad wybraniem ustroju majątkowego. Tym samym decydujemy się na domyślny i najbardziej popularny ustrój majątkowy – wspólność ustawową. Być może jednak w naszej sytuacji życiowej i majątkowej inny rodzaj ustroju byłby bardziej odpowiedni? Ustrój taki można zawsze zmienić podczas trwania małżeństwa przy zachowaniu odpowiednich procedur i norm. W […]

Czytaj dalej
Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca

Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca

Od kilku lat do Polski imigrują liczni cudzoziemcy. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców na dzień 1 stycznia 2021 r. ważne zezwolenia na pobyt posiadało niemal 460 tysięcy obywateli innych państw. Do tej liczby należy oczywiście doliczyć wiele osób, które zezwolenia na pobyt nie posiadają. Interakcja imigrantów z obywatelami Polski jest czymś naturalnym. W związku […]

Czytaj dalej
Bezdzietne małżeństwo, dziedziczenie, testament, dziedziczenie z ustawy

Dziedziczenie po bezdzietnym małżeństwie. Kto otrzyma spadek?

Wydaje się oczywiste, że po śmierci spadkodawcy majątek w pierwszej kolejności otrzymają jego małżonek i dzieci. Wiele par nie decyduje się jednak na potomstwo, co znacząco wpływa na kolejność dziedziczenia. W takim wypadku spadek wcale nie przypadnie w całości mężowi czy żonie. Kodeks cywilny reguluje dziedziczenie po bezdzietnym małżeństwie w inny sposób. Kolejność dziedziczenia według […]

Czytaj dalej