Prawo cywilne

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia oraz odrzucenie spadku to pojęcia często mylone w prawie spadkowym. Czym jednak się różnią i w jakich okolicznościach można z nich skorzystać? Zdarza się, że członkowie rodziny nie chcą po sobie dziedziczyć żadnego spadku. Jeśli dana osoba nie chce stać się spadkobiercą, wcale nie musi czekać aż do śmierci spadkodawcy, aby odrzucić […]

Czytaj dalej

Dziedziczenie środków zgromadzonych w ZUS

Nie wszyscy wiedzą, że część składek emerytalnych można dziedziczyć. Dotyczy to składek przekazywanych do II filaru systemu emerytalnego, czyli na konto emerytalne w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz na tzw. subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Środki zgromadzone na głównym koncie w ZUS nie podlegają dziedziczeniu. Subkonto stanowi część konta emerytalnego osoby ubezpieczonej w […]

Czytaj dalej

Zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim – nowe przepisy od 1 stycznie 2024

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie nowe przepisy, rozdział 3b ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, Dz. U. z 2022 r. poz. 1906, t.j. (dalej: ustawa o zdrowiu publicznym) określające zasady i oznaczenie napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Jakie regulacje zawierają nowe przepisy? Przede wszystkim ustawodawca precyzuje, że […]

Czytaj dalej

Legalność podsłuchów

W przestrzeni publicznej coraz częściej i coraz więcej mówi się o wykorzystywaniu rozmaitych technologii w celu podsłuchiwania prominentnych ludzi polityki, celebrytów czy zwykłych obywateli. Czy podsłuchiwanie oraz nagrywanie rozmów jest legalne oraz czy zebrane materiały mogą być wykorzystywane w postępowaniu karnym, cywilnym albo w innych celach? Najważniejszą kwestią jest to, czy nagrania zostały sporządzone z […]

Czytaj dalej

Zgoda Sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – czy nadal jest potrzebna? Nowe przepisy z listopada 2023 roku

Obecnie rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynnościprzekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonanie takichczynności przez dziecko. Oznacza to, że rodzice nie mogą bez zgody sądu rodzinnegoodrzucić spadku w imieniu małoletnich dzieci. Nowelizacja kodeksu rodzinnego, która wejdzie w życie już 15 listopada 2023 rokuzmieni te zasady, w ten sposób, że w […]

Czytaj dalej

Odzyskanie długu po śmierci dłużnika

Czy odzyskanie długu po śmierci dłużnika jest możliwe? Wielu wierzycieli tkwi w przekonaniu, że po śmierci dłużnika zamyka się możność dochodzenia spłaty zaległych długów, w wyniku czego zaprzestają oni działań zmierzających do odzyskania należnych środków pieniężnych. Jest to mylne przekonanie, ponieważ odzyskanie długów po śmierci nierzetelnego kontrahenta jest nadal możliwe. Zgodnie z art. 922 k.p.c. […]

Czytaj dalej

Jazda rowerem bez kasku a odszkodowanie

Jazda rowerem w kasku nie jest obowiązkowa, jednakże oczywiście wiąże się z poważnym ryzykiem. Aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie zobowiązują rowerzystów do noszenia kasku ani odzieży ochronnej, w przeciwieństwie do obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa w samochodzie.  Praktyka ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele bardzo często redukują odszkodowanie dla rowerzystów ze względu na brak kasku podczas wypadku. […]

Czytaj dalej

Depozyt notarialny

Notariusz ma możliwość – w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością – przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe albo dokumenty prywatne w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu depozytu lub jej następcy prawnemu. Depozyt notarialny jest jedną z najbezpieczniejszych form zapewniających ochronę czynności prawnych, a zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu w obrocie nieruchomościami. […]

Czytaj dalej

Czym jest zachowek?

Zachowek jest rodzajem prawa, którego celem jest, według większości prawników, ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny zmarłego. Tworząc ten przepis ustawodawca wyszedł z założenia, że osoby najbliższe przyczyniały się do budowania zasobów majątkowych zmarłego w związku z czym powinno im przysługiwać zabezpieczenie finansowe. Instytucja ta ma chronić ich interesy majątkowe nawet wbrew woli osoby zmarłej1. […]

Czytaj dalej

Czy można zatrzymać znalezionego psa?

Sylwestrowe wystrzały sztucznych ogni już za nami, a przed nami wakacje i urlopowe wyjazdy. Każda z tych i wielu innych okazji powoduje, że właściciele porzucają swoich pupili lub ci gubią orientacje w terenie i nie mogą wrócić do domu. Sytuacja będąca przyczyną rozdzielenia właściciela z pupilem ma duże znaczenie dla sytuacji prawnej znalazcy. Do zdefiniowania […]

Czytaj dalej

Zmiany w prawach konsumenta

1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo prywatne międzynarodowe. Przepisy te wdrażają do polskiego porządku prawnego przepisy tzw. Dyrektywy Omnibus i mają one poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie […]

Czytaj dalej

Nowe obowiązki związane z informowaniem o obniżkach cen

Dnia 1 stycznia 2023 r. w polskim prawie zaczęły obowiązywać przepisy tzw. Dyrektywy Omnibus, które wzmacniają ochronę konsumentów. Nakładają także szereg nowych obowiązków na sprzedawców. Jedną z najważniejszych zmian jest nowelizacja ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług oraz wprowadzony przez nią nowy obowiązek informacyjny. Nowe obowiązki Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 […]

Czytaj dalej
Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus to potoczna nazywa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 listopada 2019 r. Oficjalnie weszła w życie w Polsce 1 stycznia 2023 r. Zmiany prawne, które wymusza wspomniana dyrektywa, nie są jednak wprowadzone jednym aktem prawnym. Dnia 1 stycznia 2023 r. weszły w życie dwie nowe ustawy. Zmieniają one m.in. ustawę o […]

Czytaj dalej

Działalność nierejestrowana

Czym jest działalność nierejestrowana? W 2018 roku uchwalono w Polsce tzw. Konstytucję Biznesu. Jest to pakiet aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z jego elementów jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Ten akt prawny umożliwia prowadzenie działalności nierejestrowanej w CEIDG. Aktualnie z tej możliwości korzysta wielu małych przedsiębiorców. Tego rodzaju działalność osoba fizyczna może prowadzić bez […]

Czytaj dalej

Przechowanie

Przechowanie jest powszechną umową dnia codziennego. Polega na zobowiązaniu się przez przechowawcę (osobę, która rzecz przechowuje – bierze pod opiekę) do zachowania rzeczy oddanej mu w przechowanie w stanie niepogorszonym. Przedmiotem tej umowy może być tylko rzecz ruchoma. Do nieruchomości stosuje się inne rodzaje umów.  Fakt przekazania rzeczy jest niezwykle ważnym elementem tej umowy, ponieważ […]

Czytaj dalej

Zmiana ceny za wesele

Przystępując do organizowania ślubu i wesela jednym z pierwszych kroków jest rezerwacja terminu i sali. Dokonuje się tego z minimum kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, chociaż standardem jest okres kilkuletni. Aktualna sytuacja gospodarcza na świecie oraz szybko rosnąca inflacja mogą wskazywać, że cena rezerwowanych „talerzyków” może przestać przystawać do aktualnych cen produktów. Po jednej stronie mamy właściciela sali, […]

Czytaj dalej

Ktoś publikuje zdjęcia bez mojej zgody. Co mogę zrobić?

W dobie Internetu i mediów społecznościowych coraz częściej zdarza się, że w sieci zamieszczane są zdjęcia, na których publikacje nie wyrażaliśmy zgody. Pojawia się wówczas lęk, wstyd, poczucie zagrożenia oraz potrzeba szybkiego załatwienia sprawy. Im dłużej coś znajduje się w Internecie, tym większa szansa, że tam pozostanie zgodnie z zasadą „w Internecie nic nie ginie”. […]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność hoteli za rzeczy gości

O odpowiedzialności Okres wakacyjno-urlopowy to czas zwiększonego korzystania z usług hoteli i zakładów kąpielowych. Niestety podczas korzystania z uroków czasu wolnego zdarza się, że nasze rzeczy giną lub zostają uszkodzone. Specyfika przebywania w hotelu sprawia, że goście hotelowi nie są w stanie sami sprawować wyłącznej pieczy nad swoimi rzeczami. Do pokoi i innych pomieszczeń dostęp […]

Czytaj dalej

Co to jest służebność gruntowa? – powstanie, wygaśnięcie, zniesienie, obowiązki.

Słowniczek: Nieruchomość obciążona – nieruchomość, na której ustanowiona została służebność Nieruchomość władnąca – nieruchomość, na rzecz której ustanowiona została służebność; nieruchomość, która korzysta ze służebności Czym jest służebność gruntowa? Na gruncie aktualnego stanu prawnego mamy do czynienia z trzema możliwymi rodzajami służebności. Są to: służebność gruntowa, osobista i służebność przesyłu. W praktyce wskazuje się też […]

Czytaj dalej
Zakaz eksmisji w czasie pandemii COVID-19

Zakaz eksmisji w czasie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 trwa w Polsce od marca 2020 r. Przez ten czas przez polski porządek prawny przewinęło się mnóstwo różnego rodzaju ograniczeń oraz zakazów, których celem była walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Niektóre z nich były absurdalne (zamknięcie lasów, zakaz przebywania w parkach), a inne, choć bardziej logiczne i uzasadnione, spotykały się z dużym oporem […]

Czytaj dalej
Współdzielenie konta na Netflixie - podstawy prawne

Dzielenie subskrypcji na Netflixie. Czy wspólne konto jest legalne w świetle regulaminu serwisu?

Od czasu gdy jesienią 2016 roku do polski wszedł ze swoimi usługami Netflix wielu użytkowników chcąc obniżyć koszt korzystało ze współdzielenia konta. W teorii opcja ta miała być dostępna tylko dla ludzi prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Możliwości z niej płynące spowodowały jednak masowe współdzielenie kont, obniżając użytkownikom koszty, a Netflixowi zyski. W związku z tym firma […]

Czytaj dalej

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika

Z dniem 7 listopada 2019 r. do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono rozwiązania dotyczące doręczeń korespondencji sądowej dla pozwanego. Do ustawy dodano przepis art. 139 1 k.p.c., który ma zastosowanie, jeśli pozwany nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw. Dotychczas, już po 14 dniach, po dwukrotnej próbie doręczenia pozwu na […]

Czytaj dalej
Edukacja domowa na nowych zasadach

Edukacja domowa na nowych zasadach

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli tzw. edukacja domowa jest legalną formą edukacji, którą reguluje art. 37 w Prawie Oświatowym. W ostatnim czasie ta forma edukacji staje się coraz bardziej popularna i atrakcyjna wśród dzieci i rodziców. Od dnia 1 lipca 2021r. obowiązują nowe, uproszczone zasady ubiegania się o zezwolenie na realizowanie obowiązków edukacyjnych poza […]

Czytaj dalej
koszty sądowe i pełnomocnik z urzędu

Zwolnienie od kosztów sądowych oraz pełnomocnik z urzędu w postępowaniu cywilnym

Postępowanie sądowe kojarzy się z koniecznością poniesienia bardzo wysokich wydatków pieniężnych, zarówno na opłaty sądowe, jak i na wynagrodzenie dla prowadzącego sprawę radcy prawnego lub adwokata. Rzeczywiście, niektóre sprawy potrafią być bardzo kosztowne, a ich prowadzenie jest na tyle skomplikowane, że konieczne jest zapewnienie sobie wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Nie każdego stać na poniesienie tego typu […]

Czytaj dalej
WNiosek o zezwolenie na pobyt czasowy

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP składany jest na specjalnym formularzu. Dołącza się też do niego szereg dokumentów. Ich lista jest różna w zależności od tego, jaka jest podstawa złożenia wniosku (np. wykonywanie pracy, studia, małżeństwo z obywatelem Polski itp.). Nietrudno więc zgadnąć, że często te wymogi nie są spełniane przez Wnioskodawcę. […]

Czytaj dalej
Zbiegnięcie sprawcy z miejsca wypadku

Zbiegnięcie sprawcy z miejsca wypadku i jego konsekwencje

Jedną z sytuacji, w której ubezpieczyciel O.C. sprawcy wypadku drogowego może żądać od niego zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania, jest zbiegnięcie sprawcy z miejsca zdarzenia. Czym jest owo zbiegnięcie i jak bronić się przed nie zawsze zasadnymi roszczeniami towarzystwa ubezpieczeniowego? Czym jest regres ubezpieczeniowy? W skrócie jest to przysługujące ubezpieczycielowi O.C. uprawnienie, zgodnie z którym może […]

Czytaj dalej
Informacja o zdrowiu osoby bliskiej

Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby bliskiej

Minął ponad rok od dnia, w którym na świecie wybuchła pandemia SARS CoV-2 Covid 19, tzw. koronawirusa. Z uwagi na epidemie została wyłączona możliwość odwiedzin chorych w szpitalach. Niewątpliwie jest to bardzo trudna sytuacja dla chorego oraz jego bliskich z uwagi na brak możliwości bezpośredniego spotkania oraz niewiedzy o stanie zdrowia chorego. W niniejszym artykule zostanie omówiona […]

Czytaj dalej
Zniesławienie i zniewaga - podobieństwa i różnice

Zniesławienie a zniewaga

Zniesławienie i zniewaga  Odpowiedzialność za zniesławienie i zniewagę może mieć zarówno charakter cywilny, jak i prawnokarny. Na gruncie prawa karnego przestępstwa zniesławienia i zniewagi uregulowane zostały odrębnie w art. 212 k.k. oraz 216 k.k. Łączy je dobro prawne, jakim jest w tych przypadkach dobre imię oraz cześć, stanowiące istotny element dóbr osobistych człowieka.  Dobra osobiste […]

Czytaj dalej
odstąpienie od umowy zawartej przez internet i telefon

Czy można zrezygnować z zakupu dokonanego przez Internet bądź telefon – odstąpienie od umowy ?

Umowa zawarta na odległość, czyli zakupy przez Internet bądź zamówienia telefoniczne  Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu bądź przez telefon jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne i wygodne. Wystarczy kilka kliknięć bądź krótka rozmowa telefoniczna i za kilka dni zamówione produkty dostarczone są prosto pod wskazany adres. Bardzo często niska cena, promocja bądź przekonujący sprzedawca sprawia, […]

Czytaj dalej
eksmisja sprawców przemocy

Łatwiejsza eksmisja sprawców przemocy – Ustawa antyprzemocowa

Dnia 30 listopada 2020r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości tzw. ustawa „antyprzemocowa”. Ustawa zapewnia większą ochronę dla ofiar przemocy domowej. Nowe rozwiązania umożliwią szybką reakcję Policji na przemoc, poprzez zobowiązanie sprawcy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania. Sprawca dostanie również zakaz zbliżania się do domostwa. Sankcje natychmiast wyegzekwuje Policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą […]

Czytaj dalej
Testament - jak sporządzić testament, edukacja prawna

Testament – co się stanie z majątkiem po Twojej śmierci

Testament jako jedyny sposób podjęcia decyzji o tym, co stanie się z naszym majątkiem po śmierci Bardzo często człowiek po śmierci zostawia po sobie majątek, na który pracował całe życie. Wśród zgromadzonego dobytku znajdują się nieruchomości (dom, mieszkanie, działka) bądź rzeczy takiej jak pieniądze, biżuteria albo pamiątki po przodkach. Jedynym sposobem, aby jeszcze za życia […]

Czytaj dalej
latanie dronem teraz tylko po zdanym teście on-line i rejestracji

Prawo jazdy na… drona

Prawo jazdy na … drona. Nowy rok przyniósł spore zmiany dla osób, które lubią latanie. Nowe przepisy wprowadzają test on-line na loty dronem dla osób chcących polatać swoim sprzętem, a także zmuszają je do zarejestrowania się w Urzędzie Lotów Cywilnych. Operacja ta jest darmowa, ale i tak będzie utrudnieniem dla fanów dronów. Każdy, kto posiada […]

Czytaj dalej