Współdzielenie konta na Netflixie - podstawy prawne

Dzielenie subskrypcji na Netflixie. Czy wspólne konto jest legalne w świetle regulaminu serwisu?

Od czasu gdy jesienią 2016 roku do polski wszedł ze swoimi usługami Netflix wielu użytkowników chcąc obniżyć koszt korzystało ze współdzielenia konta. W teorii opcja ta miała być dostępna tylko dla ludzi prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Możliwości z niej płynące spowodowały jednak masowe współdzielenie kont, obniżając użytkownikom koszty, a Netflixowi zyski. W związku z tym firma zaczyna podejmować coraz poważniejsze działania mające zakończyć niekorzystny proceder. 

Regulamin Netflix’a – kary za współdzelenie konta

Regulamin, który zaakceptowali wszyscy użytkownicy tworząc konto w serwisie kwestię współdzielenia kont z osobami nie zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym stawia dość jednoznacznie. Takie współdzielenie jest niezgodne z regulaminem.

4.2. Serwis Netflix oraz wszelkie treści, do których dostęp następuje przy jego użyciu, są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym. W okresie członkostwa firma Netflix udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do serwisu Netflix i Treści oferowanych w serwisie Netflix. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.

Ponadto, przynajmniej teoretycznie serwis przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu. Nie są to jednak kary finansowe.

5. Hasła i dostęp do konta. Użytkownik, który założył konto w serwisie Netflix i od którego pobiera się opłatę członkowską przy użyciu wskazanej Metody Płatności („Właściciel Konta”) jest odpowiedzialny za każdy rodzaj aktywności generowanej za pośrednictwem tego konta w serwisie Netflix. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta (np. historii oglądania) przez nieuprawnione osoby, Właściciel Konta powinien sprawować kontrolę nad Urządzeniami z obsługą platformy Netflix, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, oraz nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych nam informacji dotyczących jego konta. Netflix zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy Netflix lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.

Co się dzieje gdy Netflix wykryje, że dane konto może być współdzielone?

W takiej sytuacji pojawia się na ekranie informacja z blokadą dostępu, która odblokowana może być za pomocą kodu SMS wysłanego na numer głównego użytkownika. Jeśli posiadaczem numeru jest kimś z kim pozostajesz w kontakcie prawdopodobnie uzyskasz kod, ale do tego czasu konto pozostanie zablokowane.

Jak rysuje się przyszłość współdzielenia konta?

Niektórzy specjaliści przewidują, że podjęte działania są jedynie wstępem do bardziej restrykcyjnej polityki Netflixa. Aktualnie mamy do czynienia z polityką rozszerzania procesu weryfikacji na coraz większą liczbę państw. Z drugiej strony uważa się, że serwisowi brakuje argumentów. Blokada kont mogłaby doprowadzić do znacznej utraty ilości użytkowników i przejęcia ich przez konkurencyjne firmy, a tym samym do znacznych strat finansowych. Przed Netflixem stoi więc wyzwanie dobrowolnego przekonania użytkowników do zaniechania współdzielenia kont. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *