Edukacja prawna dla Ukrainy

Ochrona międzynarodowa jako ostateczność

Ochrona międzynarodowa to koncepcja i procedura, którą mogą zostać objęte osoby uciekające ze swojego kraju pochodzenia z powodu na obawę przed prześladowaniem lub z uwagi na realne ryzyko doznania dużej krzywdy. W związku z powyższym uciekający przed konfliktem obywatele Ukrainy kwalifikują się do objęcia ochroną międzynarodową i mogą składać wnioski o jej udzielenie. Jednak, zdaniem […]

Czytaj dalej

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy

Praca Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski, będą mogą wykonywać pracę. Wcześniej (przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie), aby móc zatrudnić obywatela Ukrainy, który nie był studentem studiów dziennych, osobą posiadającą stały pobyt lub rezydentem długoterminowym, trzeba było posiadać oświadczenie lub zezwolenie na pracę. Aktualnie jedynym obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie o fakcie zatrudnienia […]

Czytaj dalej

Przyjazd do Polski obywateli Ukrainy

Kto może opuścić Ukrainę? W aktualnej sytuacji oraz w związku z wydanymi aktami prawnymi terytorium Ukrainy mogą opuścić kobiety, obywatele krajów innych niż Ukraina, mężczyźni poniżej 18 i powyżej 60 roku życia oraz  mężczyźni/obywatele Ukrainy, którzy znajdują się w przedziale wiekowym od 18 do 60 roku życia oraz spełniają przesłanki do zwolnienia ich z obowiązku […]

Czytaj dalej
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła do polskiego porządku prawnego szereg korzyści dla osób, które uciekając przed wojną przeniosły się z Ukrainy na terytorium Polski. Jedną z podstawowych korzyści jest znaczące ułatwienie procedury legalizacji pobytu oraz umożliwienie obywatelom Ukrainy uzyskania […]

Czytaj dalej
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie spowodowała masową migrację setek tysięcy obywateli tego państwa na terytorium Polski. Konieczne zatem stało się zapewnienie przez Polskę wsparcia materialnego oraz organizacyjnego Ukraińcom, którzy wjechali na terytorium RP w związku z toczącymi się w ich kraju działaniami wojennymi. W sobotę 12 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom […]

Czytaj dalej