Adw. dr. n.pr. Jarosław Janas, Barbara Pauli

Rodzaje umów o pracę

Potocznie wykonywanie pracy oznacza robienie czegoś dla kogoś w ramach wolontariatu lub odpłatnie. Nie ma znaczenia czy pracujemy na umowę zlecenie, dzieło, umowę o pracę czy na czarno. W prawie jest inaczej. Pojęcie pracy zostało uregulowane w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na […]

Rodzaje umów o pracę Read More »

Czym jest zachowek?

Zachowek jest rodzajem prawa, którego celem jest, według większości prawników, ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny zmarłego. Tworząc ten przepis ustawodawca wyszedł z założenia, że osoby najbliższe przyczyniały się do budowania zasobów majątkowych zmarłego w związku z czym powinno im przysługiwać zabezpieczenie finansowe. Instytucja ta ma chronić ich interesy majątkowe nawet wbrew woli osoby zmarłej1.

Czym jest zachowek? Read More »

Logowanie na cudze konto

Zdarza się, że udostępniamy swój login i hasło do konta osobie trzeciej. Często jest to ktoś, komu ufamy. Popularnym zabiegiem wśród młodzieży jest udzielanie partnerowi danych do logowania na nasze konto społecznościowe, jako wyraz zaufania w budowaniu relacji. Robimy to też, gdy potrzebujemy, żeby ktoś sprawdził nam maila lub miał dostęp do jakiegoś konta. Ocena

Logowanie na cudze konto Read More »