latanie dronem teraz tylko po zdanym teście on-line i rejestracji

Prawo jazdy na… drona

Prawo jazdy na … drona.

Nowy rok przyniósł spore zmiany dla osób, które lubią latanie. Nowe przepisy wprowadzają test on-line na loty dronem dla osób chcących polatać swoim sprzętem, a także zmuszają je do zarejestrowania się w Urzędzie Lotów Cywilnych. Operacja ta jest darmowa, ale i tak będzie utrudnieniem dla fanów dronów. Każdy, kto posiada drona o masie przewyższającej 250 gramów lub posiadającego kamerę, będzie zobligowany, by przed rozpoczęciem lotu zarejestrować się stronie drony.ulc.gov.pl/ oraz przejść szkolenie z przepisów dotyczących latania, które zakończy się testem on-line. Dopiero po wykonaniu całej tej procedury będzie można rozpocząć zabawę z dronem.

Chcesz polatać dronem? Musisz odbyć szkolenie zakończone testem on-line.

Ustawienie dolnej granicy na poziomie 250 gramów sprawia, że zarejestrować się oraz przejść część edukacyjną będzie musiała większość amatorów dronów. Obecnie nawet małe sprzęty posiadają kamerę, więc nawet jeżeli dany dron nie przekroczy wymaganej wagi, to wpadnie w obowiązek rejestracji z powodu możliwości rejestrowania wideo. Nowe przepisy wprowadzają klasyfikacje lotów, zależne od ryzyka. Mamy więc do czynienia z kategoriami: otwartą oraz szczególną certyfikowaną. Test i rejestracja na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego uprawnia tylko na loty w pierwszej kategorii, czyli otwartej. Oznacza to, że latać dronem można tylko w zasięgu wzroku pilota oraz na wysokościach maksymalnie do 120 metrów. Dron nie może też przenosić niebezpiecznych materiałów ani zrzucać niczego na ziemię.

Kategoria otwarta dzieli się na trzy podkategorie.

Przejście samego testu on-line pozwala na loty określone podkategoriami A1 oraz A3:
 A1 – Waga drona maksymalnie 250 g –  Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi, ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób, w których zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się,
 A3 – Waga drona maksymalnie 25 kilogramów – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób i zabudowy to 150m. Aby móc latać w podkategorii A2, która pozwala latać dronami o wadze do 25 kilogramów, w minimalnej odległości poziomej od osób 30 metrów lub 5 metrów jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu (przy czym dalej zakazane jest latanie nad osobami), trzeba oprócz testu
i szkolenia on-line na loty dronem, zaliczyć dodatkowy test teoretyczny prowadzony przez uznany podmiot.