Działalność nierejestrowana

Czym jest działalność nierejestrowana?

W 2018 roku uchwalono w Polsce tzw. Konstytucję Biznesu. Jest to pakiet aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z jego elementów jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Ten akt prawny umożliwia prowadzenie działalności nierejestrowanej w CEIDG.

Aktualnie z tej możliwości korzysta wielu małych przedsiębiorców. Tego rodzaju działalność osoba fizyczna może prowadzić bez opłacania składek ZUS i załatwiania wielu formalności, co ułatwia rozpoczęcie prowadzenia biznesu. Aby jednak skorzystać z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej, trzeba spełnić kilka warunków:

  • trzeba być osobą fizyczną;
  • miesięczne przychody w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia;
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie można wykonywać zarejestrowanej działalności gospodarczej;
  • wykonywana działalność nie wymaga uzyskania pozwoleń ani koncesji (np. sprzedaż alkoholu, działalność detektywistyczna, ochrona osób i mienia).

Według przepisów działalność nierejestrowana nie musi być zgłaszana do urzędu skarbowego, GUS czy wspomnianego wcześniej CEIDG, co znacząco ogranicza ilość formalności.

Obowiązki przy nierejestrowanej działalności gospodarczej

Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną ma obowiązek prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży i wystawiać rachunki na żądanie klienta. Istnieje też obowiązek zapłaty podatku dochodowego w rocznym zeznaniu PIT-36. Przy niektórych rodzajach działalności istnieje także obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT. Ma to miejsce w przypadku świadczenia usług prawniczych, doradczych, jubilerskich czy też związanych ze ściąganiem długów.

Gdy przedsiębiorca przekroczy limit przychodów 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, ma obowiązek w ciągu 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą.