odstąpienie od umowy zawartej przez internet i telefon

Czy można zrezygnować z zakupu dokonanego przez Internet bądź telefon – odstąpienie od umowy ?

Umowa zawarta na odległość, czyli zakupy przez Internet bądź zamówienia telefoniczne 

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu bądź przez telefon jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne i wygodne. Wystarczy kilka kliknięć bądź krótka rozmowa telefoniczna i za kilka dni zamówione produkty dostarczone są prosto pod wskazany adres. Bardzo często niska cena, promocja bądź przekonujący sprzedawca sprawia, że ulegamy presji i dokonujemy nieprzemyślanych zakupów. Nawet przez Internet bądź telefon dochodzi do tzw. zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W tych konkretnych przypadkach jest to tzw. umowa zawarta na odległość.  

Niewątpliwie wadą dokonywania zakupów na odległość jest brak możliwości sprawdzenia, jak produkt funkcjonuje i wygląda w rzeczywistości. Poza tym istnieje również ryzyko, że nie otrzymamy produktu opisywanego oraz widniejącego na fotografiach zamieszczonych w ofercie.   

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli okaże się, że zamówiony produkt nie spełnia naszych oczekiwań, jest niezgodny z opisem bądź po prostu nie jest nam potrzebny, możemy odstąpić od umowy, zwrócić produkt i odzyskać pieniądze. Z prawa do odstąpienia od umowy może skorzystać konsument oraz osoba fizyczna, której zakup nie jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Kto może odstąpić od umowy ?

Konsumentem jest osoba, która nabywa rzecz dla siebie na własne potrzeby bądź potrzeby rodzinno-domowe. Od dnia 1 stycznia 2021 roku od umowy zawartej na odległość może odstąpić również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednak pod pewnym warunkiem. Zakupiony produkt nie może służyć prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.  Przykładem takiego zakupu może być nabycie przez stolarza telewizora, radia bądź ekspresu do kawy. Nie są to bowiem rzeczy wykorzystywane w procesie wykonywania produktów z drewna bądź w innych pracach stolarskich.

Termin i sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

W celu odstąpienia od umowy  należy w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedawca wydał nam rzecz (np. poprzez doręczenie przez kuriera) złożyć przedsiębiorcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie najlepiej doręczyć osobiście bądź wysłać listem poleconym.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o odstąpieniu od umowy ?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące elementy:

  1. Miejscowość i data – np. Wrocław, dnia 30 marca 2021 roku,
  2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odstępującej od umowy: Jan Kowalski, ul. Liliowa 2, 50-100 Wrocław,
  3. Nazwa i adres przedsiębiorcy: ABC Sklep Online ul. Uczciwa 3, 50-231 Wrocław,
  4. Tytuł pisma: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
  5. Treść pisma: Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od umowy nr (…..) zawartej dnia (…..) dotyczącej zakupu towaru/usługi (……). W wykropkowanych miejscach należy wpisać datę zawarcia umowy, jej numer oraz nazwę zakupionego produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Konsument powinien zwrócić przedsiębiorcy zakupiony produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (tj. od dnia wysłania oświadczenia). Oczywiście zwracana rzecz nie może nosić śladów użycia bądź być uszkodzona. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu pieniędzy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do momentu fizycznego otrzymania rzeczy. 

Prawo odstąpienia od umowy jest niewątpliwie przydatnym narzędziem prawnym. Dzięki niemu możemy zwrócić np. produkty, które jednak nie są niezbędne i wspaniałe, tak jak to zostało pokazane w reklamie. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *