Informacja o zdrowiu osoby bliskiej

Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby bliskiej

Minął ponad rok od dnia, w którym na świecie wybuchła pandemia SARS CoV-2 Covid 19, tzw. koronawirusa. Z uwagi na epidemie została wyłączona możliwość odwiedzin chorych w szpitalach. Niewątpliwie jest to bardzo trudna sytuacja dla chorego oraz jego bliskich z uwagi na brak możliwości bezpośredniego spotkania oraz niewiedzy o stanie zdrowia chorego. W niniejszym artykule zostanie omówiona kwestia dotycząca prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Uprawnioną do uzyskania informacji o pacjencie jest osoba, której pacjent udzielił upoważnienia w tym zakresie. Takie upoważnienie nie wymaga żadnej szczególnej formy, może zostać spisane odręcznie bądź wskazane ustnie podczas przyjęcia w szpitalu. Sytuacja ma się inaczej w przypadku pacjentów, którzy nie udzielili upoważnienia, a są nieprzytomni bądź niezdolni do jego udzielenia. W takim przypadku informacji o stanie zdrowia można udzielić osobie bliskiej dla pacjenta. Lekarz przed udzieleniem informacji weryfikuje osobę uprawnioną poprzez uzyskanie od niej odpowiedzi na pytania potwierdzające jego relację z pacjentem. Może to być np.: miejsce zamieszkania, znajomość daty urodzenia, numeru PESEL bądź cech charakterystycznych chorego. W przypadku pacjenta nieprzytomnego, gdy uprawnionym do informacji jest osoba bliska, lekarz może zapytać o stopnień pokrewieństwa, powinowactwa bądź o charakter relacji z chorym. 

Warto więc zastanowić się nad sporządzeniem pisemnego upoważnienia do udzielenia informacji o stanie zdrowia osobom najbliższym. Dysponowanie takim dokumentem może być niekiedy jedyną szansą na otrzymanie informacji o naszych bliskich.