Kim jest doradca podatkowy

Kim jest doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Został powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r. Zgodnie z jej brzmieniem doradca :

 • posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
 • jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem
  zawodu,
 • ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie
  obowiązującego prawa podatkowego,
 • obowiązuje go tajemnica zawodowa (także po zakończeniu obsługi klienta),
 • ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej, które stanowią m.in., że ma wykonywać
  czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzetelnie oraz z zachowaniem należytej
  staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Doradca podatkowy musi posiadać solidną wiedzę prawniczą, księgową oraz finansową. Doradztwo podatkowe wymaga bowiem interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów. Dzięki temu współpraca z doradcą jest korzystna zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Pozwala nie tylko uniknąć problemów związanych z nieznajomością prawa, ale także skorzystać z dostępnych ulg i odliczeń.

W jakich sprawach możesz skorzystać z pomocy doradcy podatkowego? Jego porady mogą dotyczyć:

 • udzielenia porady opinii i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych, np.
  • opodatkowania dochodów najmu i dzierżawy
  • opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych
  • opodatkowania dochodów z zagranicy
  • opodatkowania/zwolnienia otrzymanych darowizn lub spadków
 • pomocy przy składaniu wniosku o indywidualną interpretację podatkową
 • wypełniania deklaracji podatkowych
 • składania zeznań rocznych

Doradca podatkowy jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady
podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według
najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze
przepisy prawa oraz dobro klienta.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doradcy podatkowego w Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu, możesz umówić się na spotkanie. Porady udzielane są w każdą środę w godzinach 16.00-20.00. Należy wcześniej umówić się, dzwoniąc pod numer telefonu 71 777 86 57 codziennie w godzinach 7:45 – 15:45.