Bez kategorii

Zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim – nowe przepisy od 1 stycznie 2024

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie nowe przepisy, rozdział 3b ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, Dz. U. z 2022 r. poz. 1906, t.j. (dalej: ustawa o zdrowiu publicznym) określające zasady i oznaczenie napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Jakie regulacje zawierają nowe przepisy? Przede wszystkim ustawodawca precyzuje, że […]

Zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim – nowe przepisy od 1 stycznie 2024 Read More »

Kim jest doradca podatkowy

Kim jest doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Został powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r. Zgodnie z jej brzmieniem doradca : posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym, jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniemzawodu, ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnieobowiązującego prawa podatkowego, obowiązuje go tajemnica zawodowa

Kim jest doradca podatkowy Read More »