Kim jest doradca podatkowy

Kim jest doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Został powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r. Zgodnie z jej brzmieniem doradca : posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym, jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniemzawodu, ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnieobowiązującego prawa podatkowego, obowiązuje go tajemnica zawodowa […]

Kim jest doradca podatkowy Read More »