Prawo rodzinne

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Czym jest władza rodzicielska? Na podstawie norm prawnych zawartych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym władzę rodzicielską definiuje się jako wszystkie obowiązki i uprawnienia rodziców względem dziecka, które mają na celu właściwe wykonywanie opieki nad dzieckiem i jego majątkiem. Naczelnym kryterium i celem przyświecającym tej władzy jest dobro dziecka. Władza rodzicielska wynika z bycia rodzicem i […]

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Read More »

Alimenty międzynarodowe

Globalizacja umożliwia łatwiejsze poznawanie ludzi innych narodowości oraz wchodzenie z nimi w relacje romantyczne. Mogą one kończyć się zarówno małżeństwem jak i rozwodem lub powstaniem innych zobowiązań. Odmienne obywatelstwa lub miejsca zamieszkania mogą powodować problemy nie tylko związane z egzekucją powstałych roszczeń, ale w pierwszej kolejności określeniem prawa właściwego i stosowanego w danej sytuacji. Kwestię

Alimenty międzynarodowe Read More »

Małżeńskie ustroje majątkowe

Zawierając związek małżeński, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad wybraniem ustroju majątkowego. Tym samym decydujemy się na domyślny i najbardziej popularny ustrój majątkowy – wspólność ustawową. Być może jednak w naszej sytuacji życiowej i majątkowej inny rodzaj ustroju byłby bardziej odpowiedni? Ustrój taki można zawsze zmienić podczas trwania małżeństwa przy zachowaniu odpowiednich procedur i norm. W

Małżeńskie ustroje majątkowe Read More »