Edukacja prawna dla Ukrainy

Ochrona międzynarodowa jako ostateczność

Ochrona międzynarodowa to koncepcja i procedura, którą mogą zostać objęte osoby uciekające ze swojego kraju pochodzenia z powodu na obawę przed prześladowaniem lub z uwagi na realne ryzyko doznania dużej krzywdy. W związku z powyższym uciekający przed konfliktem obywatele Ukrainy kwalifikują się do objęcia ochroną międzynarodową i mogą składać wnioski o jej udzielenie. Jednak, zdaniem …

Ochrona międzynarodowa jako ostateczność Read More »

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy

Praca Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski, będą mogą wykonywać pracę. Wcześniej (przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie), aby móc zatrudnić obywatela Ukrainy, który nie był studentem studiów dziennych, osobą posiadającą stały pobyt lub rezydentem długoterminowym, trzeba było posiadać oświadczenie lub zezwolenie na pracę. Aktualnie jedynym obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie o fakcie zatrudnienia …

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy Read More »

Przyjazd do Polski obywateli Ukrainy

Kto może opuścić Ukrainę? W aktualnej sytuacji oraz w związku z wydanymi aktami prawnymi terytorium Ukrainy mogą opuścić kobiety, obywatele krajów innych niż Ukraina, mężczyźni poniżej 18 i powyżej 60 roku życia oraz  mężczyźni/obywatele Ukrainy, którzy znajdują się w przedziale wiekowym od 18 do 60 roku życia oraz spełniają przesłanki do zwolnienia ich z obowiązku …

Przyjazd do Polski obywateli Ukrainy Read More »