Paszport tymczasowy, blog prawny fundacji Sancta Familia

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy – co to za dokument i kto może go otrzymać

Okres wakacyjny jest czasem, gdy planujemy przeróżne podróże i wycieczki. Wielu z nas decyduje się na zagraniczne wojaże, tym bardziej że polski paszport umożliwia bezwizowy wjazd do bardzo wielu krajów świata.

Nic więc dziwnego, że po likwidacji części obostrzeń związanych z podróżami zagranicznymi w dobie pandemii Covid-19, Polacy tłumnie ruszyli do urzędów wojewódzkich, starając się uzyskać paszporty. Ponieważ w dalszym ciągu obowiązywały zapisy na wizyty celem złożenia wniosku o wydanie paszportu, pojawił się problem związany ze znalezieniem wolnych terminów, a nawet z wykonaniem połączenia telefonicznego do urzędu – linia była cały czas zajęta. W tych warunkach pilny wyjazd zagraniczny, gdy dana osoba nie posiadała ważnego paszportu, wydawał się graniczyć z cudem.

Prawo polskie przewiduje możliwość szybszego uzyskania dokumentu paszportowego w szczególnych sytuacjach.

Dokument, który możemy w takiej sytuacji uzyskać, to paszport tymczasowy. Paszport taki wydaje się w następujących sytuacjach:

  • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Widać więc, że zakres sytuacji, kiedy można uzyskać paszport tymczasowy, jest dość znaczny. Przede wszystkim chodzi o sytuacje, gdy potrzeba podróży zagranicznej wystąpiła nagle. Należy pamiętać, że wspomniane nagłe okoliczności trzeba udokumentować.

Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie 12 miesięcy. W paszportach takich nie zamieszcza się danych biometrycznych. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego jest niższa – wynosi 30 zł.

Podsumowując, jeśli pojawi się konieczność pilnego wyjazdu zagranicznego, a nie posiadamy ważnego paszportu, możemy rozważyć próbę uzyskania paszportu tymczasowego. Trzeba jednak pamiętać, że jego wydanie możliwe jest tylko w ściśle określonych, udokumentowanych przypadkach.