dr n. pr. Paweł Jagiełło - radca prawny

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Po upływie terminu do wniesienia odwołania, jeśli nie zostanie on przywrócony, nie ma już możliwości do skorzystania z tego środka zaskarżenia. W pewnych sytuacjach jednak taka decyzja może zostać wzruszona. Między innymi w takim przypadku skorzystać można z instytucji stwierdzenia nieważności decyzji. W przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego zostało jasno określone, jakich sytuacji to dotyczy. Przytoczyć […]

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Read More »

Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Niezależnie od tego, czy żyjemy w domu, czy w mieszkaniu, na wsi, czy w mieście, gdy wybieramy miejsce, w którym będziemy mieszkać, należy zadbać o to, by były tam dostarczane niezbędne media. O ile można się obyć bez dostępu do Internetu, zaś w wypadku braku gazu można korzystać z kuchenki elektrycznej, z pewnością nie sposób

Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Read More »

Przesłuchanie świadka w postępowaniu administracyjnym

W różnych postępowaniach, toczących się na podstawie prawa polskiego, stosuje się dowód z zeznań świadka. Nie inaczej sytuacja wygląda w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 75 § 1 k.p.a. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków,

Przesłuchanie świadka w postępowaniu administracyjnym Read More »